Benevento Calcio

Benevento Calcio

      1 - 0 Serie B

Serie B
      1 - 0

Tỷ lệ Châu Á -0.95*1/1.5*0.83
Tỷ lệ Châu Âu 1.44*4.35*6.50
Tài Xỉu 0.91*2.5*0.95
Juve Stabia

Juve Stabia

Tỷ lệ Châu Á -0.95*1/1.5*0.83
Tỷ lệ Châu Âu 1.44*4.35*6.50
Tài Xỉu 0.91*2.5*0.95